Plano graderío Sebastián Monleón

Situada als afores de la ciutat en el moment de la construcció, al costat d’una de les portes de la muralla més importants, la de Russafa. Sebastià Monleón Estellés, la formalitza a l’exterior per mitjà de quatre galeries porticades de rajola vista, arcs escarsers a la planta baixa i de mig punt a les tres galeries superiors, coronades per una balustrada de pedra, en una disposició clàssica.

 

Es tracta d’un immoble de cos poligonal de quaranta-huit costats, de 17,50 m d’altura i 52 m de diàmetre interior, d’estructura portant i acabats de rajola vista. El 1983 va ser declarat Monument Nacional i Bé d’Interés Cultural en el Pla General de València vigent, de l’any 1988.

 

Esta construcció es disposa en forma d’anell circular de 108 m de diàmetre exterior i 52 en la part interna, inicialment amb una capacitat pròxima als 20.000 espectadors. En l’obra predomina l’ús generalitzat de la rajola, de factura acurada, i de la fusta, però cal destacar la utilització primerenca de columnes de ferro colat que doten d’una funcional transparència la zona de les llotges.

 

El 1967 es van fer diverses modificacions i es va reduir el diàmetre de l’arena i es van guanyar tres files de barreres. Es va canviar l’antiga graderia de fusta per la de formigó actual i es van construir els nous corrals de bous. Es van enderrocar els tancaments exteriors que impedien la visió completa de les galeries des del carrer Xàtiva i es va substituir la pavimentació original de la planta baixa. Els accessos van ser ampliats per a guanyar en seguretat i es van construir els corrals de bous nous.

 

A més, el 2010, en una altra importantíssima actuació de la Diputació de València, es va ampliar la distància entre els seients de tota la graderia, on es van perdre 2.500 localitats però es va guanyar en comoditat per a l’espectador, i es va passar de 16.851 a 10.500 espectadors.

 

L’Hospital General de València és, des del 1625, el propietari de la plaça de bous, que és administrada per la Diputació de València.

 

A més d’espectacles taurins, en la seua arena s’han pogut veure funcions de toreig còmic, de feres i de gent de circ; s’hi han cremat falles, s’hi han organitzat competicions esportives i, depenent del moment, s’hi ha pogut veure cinema i  teatre, escoltar òpera i concerts o assistir a mítings polítics.

 

 

Itinerancia: